හෝමාගම – තලගල

 • Million 12
Homagama, Colombo District, Western Province, 2004, Sri Lanka
For Sale

හෝමාගම – තලගල

Homagama, Colombo District, Western Province, 2004, Sri Lanka
 • Million 12

Description

හෝමාගම – තලගලින් නව අගනා නිවසක් විකිණීමට!

 • පර්චස් 11
 • නිදන කාමර 3
 • නාන කාමර 2
 • සාලය
 • කුස්සිය හා කෑම කාමරය
 • NSBM හරිත සරසවියට – කිමි. 2.5
 • 138 බස් පාරට කිමි. 4
 • කොට්ටාව – මොරගහහේන බස් පාරට – මීටර් 50
 • අනුමත ඔප්පු හා සැලැස්ම

මිල රු. ලක්ෂ 120

අමතන්න: 070 3507 177

 • Town Homagama, Colombo District, Western Province, 2004, Sri Lanka
 • City, Town Homagama
 • Zip/Postal Code 2004

Details

Updated on November 23, 2020 at 6:16 pm
 • Property ID: HZ20270
 • Price: Million 12
 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 3507 177

Overview

Property ID: HZ20270
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 2
 • Bathrooms
 • 070 3507 177
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera