හෝමාගමින් හිස් ඉඩමක්

 • per Perch 300,000
Yakahaluwa, Kiriwattuduwa, Colombo District, Western Province, 12410, Sri Lanka
For Sale

හෝමාගමින් හිස් ඉඩමක්

Yakahaluwa, Kiriwattuduwa, Colombo District, Western Province, 12410, Sri Lanka
 • per Perch 300,000

Description

Land for Sale!

 • Location: Homagama
 • හෝමාගම – පිටිපන – යකහළුව ප්‍රදේශය
 • පර්චස් 10 – තැනිතලා බිම
 • ජලය හා විදුලිය ඇත
 • නිරවුල් ඔප්පු
 • 280/128 ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 150
 • අඩි 12 පාර
 • NSBM – Km 3
 • Homagama – Km 7
 • පර්චස් 1  = රු. ලක්ෂ 3 x 10 = 3000 000/- (සාකච්ඡා කරගත හැක)

Call: 078 9440 910

 • Town Yakahaluwa, Kiriwattuduwa, Colombo District, Western Province, 12410, Sri Lanka
 • City, Town Homagama
 • Zip/Postal Code 12410

Details

Updated on December 14, 2020 at 10:58 am
 • Property ID: HZ21944
 • Price: per Perch 300,000
 • Land Area: 10
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 078 9440 910

Overview

Property ID: HZ21944
 • Land
 • Property Type
 • 078 9440 910
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera