හෝටලය බදු දීමට – මහරගම

 • Call Seller to know Price
Wattegedara Junction, Maharagama, Colombo District, Western Province, 10280, Sri Lanka
For Rent

හෝටලය බදු දීමට – මහරගම

Wattegedara Junction, Maharagama, Colombo District, Western Province, 10280, Sri Lanka
 • Call Seller to know Price

Description

මෙම හෝටලය කුලියට දීමට ඇත!

Location: මහරගම – වත්තේගෙදර 

Please Call: 071 8584 119/071 7482 503

 • Town Wattegedara Junction, Maharagama, Colombo District, Western Province, 10280, Sri Lanka
 • City, Town Maharagama
 • Zip/Postal Code 10280

Details

Updated on November 28, 2020 at 3:56 pm
 • Property ID: HZ20783
 • Price: Call Seller to know Price
 • Property Type: Shop
 • Property Status: For Rent
 • Tel/Mobile No : : 071 8584 119/071 7482 503

Overview

Property ID: HZ20783
 • Shop
 • Property Type
 • 071 8584 119/071 7482 503
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera