හෙදියන් සඳහා කාමර කුලියට

 • Rs 8,000
Apeksha Cancer Hospital Maharagama, Cancer Hospital Road, Rattanapitiya, Godigamuwa, Colombo District, Western Province, 10280, Sri Lanka
For Rent

හෙදියන් සඳහා කාමර කුලියට

Apeksha Cancer Hospital Maharagama, Cancer Hospital Road, Rattanapitiya, Godigamuwa, Colombo District, Western Province, 10280, Sri Lanka
 • Rs 8,000

Description

Rooms for Rent!

 • Location: මහරගම අපේක්ෂා (පිළිකා) රෝහල අසල
 • හෙදියන් සඳහා උඩුමහළක නේවාසික පහසුකම් ඇත!
 • කාමර 3
 • ඇඳන් පහසුකම් සහිතව
 • ආහාර පිසීමට හැක (පහසුකම් ඇත)
 • එක් කාමරයක් හෙදියන් 2 හෝ 3 දෙනෙකුට සෑහේ
 • මාසික කුලිය 8000/-
 • මාසයක අත්තිකාරම් මුදලක් අය කෙරේ

විමසීම්: 078 2931 712 

 • Town Apeksha Cancer Hospital Maharagama, Cancer Hospital Road, Rattanapitiya, Godigamuwa, Colombo District, Western Province, 10280, Sri Lanka
 • City, Town Maharagama
 • Zip/Postal Code 10280

Details

Updated on November 29, 2020 at 6:56 pm
 • Property ID: HZ20880
 • Price: Rs 8,000
 • Property Type: Annex
 • Property Status: For Rent
 • Tel/Mobile No : : 078 2931 712 

Overview

Property ID: HZ20880
 • Annex
 • Property Type
 • 078 2931 712 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
ksperera
 • ksperera