හුංගම වෙරළාසන්නව ඇති ඉඩම

 • per Perch 400,000
Hungama, Hambantota District, Southern Province, Sri Lanka
For Sale

හුංගම වෙරළාසන්නව ඇති ඉඩම

Hungama, Hambantota District, Southern Province, Sri Lanka
 • per Perch 400,000

Description

Land for Sale!

 • Location: හුංගම – වෙරළ ආසන්නයේ
 • වෙරළ තීරයට මායිම් වූ ඉඩම
 • සංචාරක නිකේතනයක්/හෝටලයක් සෑදීමට සුදුසු බිමකි
 • පර්චස් 247
 • පර්චස් 1 = රු. 400 000/-
 • මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න:

070 3788 092/074 0379 225

 • Town Hungama, Hambantota District, Southern Province, Sri Lanka
 • City, Town Hambantota

Details

Updated on November 29, 2020 at 3:30 pm
 • Property ID: HZ20866
 • Price: per Perch 400,000
 • Land Area: 247
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 3788 092/074 0379 225

Overview

Property ID: HZ20866
 • Land
 • Property Type
 • 070 3788 092/074 0379 225
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera