හඳපාන්ගොඩ පිහිටි ඉඩම

 • per Perch 70,000
Handapangoda Maha Vidyalaya, Poruwadanda-Handapangoda Road, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, 10500, Sri Lanka
For Sale

හඳපාන්ගොඩ පිහිටි ඉඩම

Handapangoda Maha Vidyalaya, Poruwadanda-Handapangoda Road, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • per Perch 70,000

Description

Land for Sale!

 • Location: හඳපාන්ගොඩ
 • පර්චස් 80 – නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටීම
 • පර්චස් 1 = රු. 70 000/-
 • ඉංගිරිය – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට කිමි. 1
 • හඳපාන්ගොඩ – හොරණ ප්‍රධාන පාරට කිමි. 1
 • කැබලි වශයෙන් වුවද ලබාදිය හැක
 • මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක

Call: 071 7300 423/076 9409 432/077 4232 387

 • Town Handapangoda Maha Vidyalaya, Poruwadanda-Handapangoda Road, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • City, Town Ingiriya 
 • Zip/Postal Code 10500

Details

Updated on December 14, 2020 at 9:17 am
 • Property ID: HZ21887
 • Price: per Perch 70,000
 • Land Area: 80
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 7300 423/076 9409 432/077 4232 387 

Overview

Property ID: HZ21887
 • Land
 • Property Type
 • 071 7300 423/076 9409 432/077 4232 387 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera