හන්තාන ඉඩමක් විකිණිමට ඇත

 • Rs 1,300,000
පේරාදෙණිය, Eriyagama, Kandy District, Central Province, 20400, Sri Lanka
For Sale

හන්තාන ඉඩමක් විකිණිමට ඇත

පේරාදෙණිය, Eriyagama, Kandy District, Central Province, 20400, Sri Lanka
 • Rs 1,300,000

Description

හන්තාන ඉඩම විකිණිමට ඇත

තැනිතලා ඉඩමක් වේ

ඉඩම ඉතා සංචාරක අකර්ශනීය බවක් ඇත

පර්චස් 15ක් ඇත

පර්චස් එකක් ලක්ශ 13ක් වේ

කතා කරන්න

NbrO approve

 

 

 • Town පේරාදෙණිය, Eriyagama, Kandy District, Central Province, 20400, Sri Lanka
 • City, Town Kandy
 • Zip/Postal Code 20400

Details

Updated on October 31, 2020 at 8:43 pm
 • Property ID: HZ18682
 • Price: Rs 1,300,000
 • Land Area: 15
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 0754396231

Overview

Property ID: HZ18682
 • Land
 • Property Type
 • 0754396231
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Kasunbandara356
 • Kasunbandara356

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Kasunbandara356
 • Kasunbandara356