සියඹලාණ්ඩුව ඉඩම

 • Million 8
Siyambalanduwa, Monaragala District, Uva Province, Sri Lanka
For Sale

සියඹලාණ්ඩුව ඉඩම

Siyambalanduwa, Monaragala District, Uva Province, Sri Lanka
 • Million 8

Description

Land for Sale!

 • Location: සියඹලාණ්ඩුව මංසන්දිය පෙනෙන දුරින්
 • ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා
 • පර්චස් 40
 • ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට සුදුසුයි
 • මිල රු. ලක්ෂ 80
 • මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක

අමතන්න: 077 6872 898/077 0331 826

 • Town Siyambalanduwa, Monaragala District, Uva Province, Sri Lanka
 • City, Town Akkarepattu 

Details

Updated on December 3, 2020 at 9:54 am
 • Property ID: HZ21079
 • Price: Million 8
 • Land Area: 40
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 6872 898/077 0331 826

Overview

Property ID: HZ21079
 • Land
 • Property Type
 • 077 6872 898/077 0331 826
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera