සිගිරියේ ඉඩමක් විකිනීමට

 • Rs 145,000
Sigiriya
For Sale

සිගිරියේ ඉඩමක් විකිනීමට

Sigiriya
 • Rs 145,000

Description

සිගිරියේ Jetwin හෝටලයට ඉදිරිපසින්  පිහිටි මනස්කාන්ත පරිසරයකින් වටවු නිස්කලංක අක්කරයක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.සීගිරිට කිලෝමිටර් 7 යි. පිරිසිදු ඔප්පු .විස්තර සදහා අබේසේකර – 070 299 9787 / 077 916 2417

 • Town Sigiriya
 • City, Town Dambulla, Sigiriya

Details

Updated on October 15, 2020 at 5:30 pm
 • Property ID: HZ17687
 • Price: Rs 145,000
 • Property Size: 1
 • Land Area: 1
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 299 9787 / 077 916 2417

Overview

Property ID: HZ17687
 • Land
 • Property Type
 • 070 299 9787 / 077 916 2417
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Rasika
 • Rasika

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Rasika
 • Rasika