විශාල වගා ඉඩමක් මාතරින්

 • Call Seller for Price
Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
For Sale

විශාල වගා ඉඩමක් මාතරින්

Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

Agricultural Land for Sale!

 • Location: Matara, Sri Lanka.
 • අක්කර 200
 • තේ කිලෝ 50 000 ක ඵලදාව
 • පොල් අක්කර 8
 • ගම්මිරිස් හා කුරුඳු වගාව ද සමග
 • සේවකයන් සඳහා නිවාස මෙන්ම රථවාහන ද සමග

Call: 071 5719 671

 • Town Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
 • City, Town Matara
 • Zip/Postal Code 81000

Details

Updated on December 9, 2020 at 12:07 pm
 • Property ID: HZ21451
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 200
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 5719 671

Features

Overview

Property ID: HZ21451
 • Land
 • Property Type
 • 071 5719 671
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera