විශාල පොල් ඉඩම සමග නිවස

 • Call Seller for price
Giriulla, Kurunegala-Negombo Road, Pannala, Kurunegala District, North Western Province, 60130, Sri Lanka
For Sale

විශාල පොල් ඉඩම සමග නිවස

Giriulla, Kurunegala-Negombo Road, Pannala, Kurunegala District, North Western Province, 60130, Sri Lanka
 • Call Seller for price

Description

Land for Sale!

 • Location: Kurunegala Road – Negombo, Giriulla
 • Type: පොල් ඉඩම
 • අක්කර 10
 • පළතුරු වගාවක් ද ඇත
 • සුපිරි නිවසකින් ද සමන්විතයි.. අංග සම්පූර්ණ
 • හෝටලයක් සඳහා උචිතයි..
 • ප්‍රධාන පාරට කිමි. 2
 • හොඳම තත්ත්වයේ පොල් ළුලදාව

Call: 070 4412 179

 • Town Giriulla, Kurunegala-Negombo Road, Pannala, Kurunegala District, North Western Province, 60130, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala
 • Zip/Postal Code 60130

Details

Updated on December 3, 2020 at 9:31 am
 • Property ID: HZ21070
 • Price: Call Seller for price
 • Land Area: 10
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 4412 179

Overview

Property ID: HZ21070
 • Land
 • Property Type
 • 070 4412 179
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera