විශාල පොල් ඉඩම | දොම්පේ

 • Million 23
Dompe, Gampaha District, Western Province, DOMPE, Sri Lanka
For Sale

විශාල පොල් ඉඩම | දොම්පේ

Dompe, Gampaha District, Western Province, DOMPE, Sri Lanka
 • Million 23

Description

Large land for Sale in Dompe!

 • අක්කර 10
 • රඹුටන් හා ගම්මිරිස් වගාව
 • මුර කුටියක් ද ඉදිකොට ඇත..
 • ජලය හා විදුලිය පහසුකම් සහිතයි!
 • අක්කර 6 – පැල පොල් වගාව
 • මිල රු. මිලියන 23

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 071 9242 302

 • Town Dompe, Gampaha District, Western Province, DOMPE, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code DOMPE

Details

Updated on November 23, 2020 at 5:26 pm
 • Property ID: HZ20245
 • Price: Million 23
 • Land Area: 10
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 9242 302

Overview

Property ID: HZ20245
 • Land
 • Property Type
 • 071 9242 302
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera