විශාල පොල් ඉඩමක් කුරුණෑගලින්

 • per Acre Million 1.8
Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

විශාල පොල් ඉඩමක් කුරුණෑගලින්

Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • per Acre Million 1.8

Description

Land for Sale!

 • Location: කුරුණෑගල නගරයට ආසන්නව
 • අක්කර 50 විශාල ඉඩම
 • අක්කර 1 ක මිල = රු. ලක්ෂ 18
 • සියලු පහසුකම් සහිතයි!

අමතන්න: 077 9560 954/072 1700 002

 • Town Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala

Details

Updated on December 9, 2020 at 11:58 am
 • Property ID: HZ21446
 • Price: per Acre Million 1.8
 • Land Area: 50
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 9560 954/072 1700 002

Overview

Property ID: HZ21446
 • Land
 • Property Type
 • 077 9560 954/072 1700 002
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera