විශාල ඉඩම හා නිවස – බුලත්සිංහල

 • Rs 4,800,000
Bulathsinhala, Bulathsinhala DS Division, Kalutara District, Western Province, 12300, Sri Lanka
For Sale

විශාල ඉඩම හා නිවස – බුලත්සිංහල

Bulathsinhala, Bulathsinhala DS Division, Kalutara District, Western Province, 12300, Sri Lanka
 • Rs 4,800,000

Description

බුලත්සිංහල පිහිටි ඉඩම හා නිවස විකිණීමට!

 • පර්චස් 140
 • කාමර 4
 • නාන කාමර 1
 • මිල රු. ලක්ෂ 48

වැඩි විස්තර සඳහා

අමතන්න: 076 6614 992

 • Town Bulathsinhala, Bulathsinhala DS Division, Kalutara District, Western Province, 12300, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara
 • Zip/Postal Code 12300

Details

Updated on November 23, 2020 at 12:48 pm
 • Property ID: HZ20197
 • Price: Rs 4,800,000
 • Bedrooms: 4
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 6614 992

Overview

Property ID: HZ20197
 • House
 • Property Type
 • 4
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 076 6614 992
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera