විශාල ඉඩම – හම්බන්තොට

 • Million 1.6
Hambantota, Hambantota District, Southern Province, Sri Lanka
For Sale

විශාල ඉඩම – හම්බන්තොට

Hambantota, Hambantota District, Southern Province, Sri Lanka
 • Million 1.6

Description

හම්බන්තොට – ගොන්නරුව

අක්කර 1.5 – ඍජුකෝණාස්ර ඉඩම විකිණීමට!

 • හම්බන්තොට – මත්තල ප්‍රධාන පාරට – මීටර් 40
 • හම්බන්තොට නගරයට හා මත්තල නගරයට – කිමි. 10
 • එම නගරවලට විනාඩි 10 ක් වැනි සුළු කාලයකින් ලඟා වීමේ හැකියාව
 • මංතීරු 4 ක පුළුල් මාර්ග 
 • කොළඹ – කතරගම ප්‍රධාන පාරට – කිමි. 10
 • මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළට – කිමි. 8
 • හම්බන්තොට වරායට – කිමි. 7
 • කඩුවෙල – මත්තල අධිවේගී පිවිසුමට – මීටර් 500
 • කිමි. 2 නුදුරින් පාසැල
 • කිමි. 10 නුදුරින් හම්බන්තොට ප්‍රධාන රෝහල
 • ජලය හා විදුලිය පහසුකම්
 • ඉඩම සුද්ද කරගත යුතුයි – ගැනුම්කරු විසින්.. කටු පඳුරු වැවී ඇත (ඩෝසර් කළ යුතුයි)
 • අක්කර 1.5 ඍජුකෝණිකව මායිම් කර ඇත.. (කටු කම්බි වැටක් බැඳ ඇත)
 • බලපත්‍ර සහිත මෙම ඉඩම ගැනුම්කරුවාගේ නමටම සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලෙස හම්බන්තොට පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සාදා ගැනීමේ හැකියාව ඇත!
 • හවුල්කරුවන් නැති තනි අයිතිය..
 • නිවසකට/වගාවකට/සංචාරක නිකේතනයකට හෝ වැඩ බිමක් සෑදීමට ඉතා අනර්ඝ ඉඩමකි..
 • බැංකු ණය පහසුකම් නැත! 
 • අක්කර 1.5 = ලක්ෂ 16 (සාකච්ඡා කර හැක)

අමතන්න: 070 3121 205 

 • Town Hambantota, Hambantota District, Southern Province, Sri Lanka
 • City, Town Hambantota

Details

Updated on November 24, 2020 at 9:43 am
 • Property ID: HZ20322
 • Price: Million 1.6
 • Land Area: 1.5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 3121 205 

Features

Overview

Property ID: HZ20322
 • Land
 • Property Type
 • 070 3121 205 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera