විශාල ඉඩම – රිදීබැඳි ඇල්ල

 • Rs 1,400,000
Ridee Badi ella, Wariyapola, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

විශාල ඉඩම – රිදීබැඳි ඇල්ල

Ridee Badi ella, Wariyapola, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • Rs 1,400,000

Description

වාරියපොල – රිදීබැඳි ඇල්ල ප්‍රදේශයෙන් නිවසක් සමග 

අක්කර 2 කට වැඩි ඉඩම විකිණීමට! 

මිල රු. ලක්ෂ 14

අමතන්න: 077 9387 322 WhatsApp

 • Town Ridee Badi ella, Wariyapola, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala

Details

Updated on November 21, 2020 at 9:44 am
 • Property ID: HZ19936
 • Price: Rs 1,400,000
 • Land Area: 2
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 9387 322

Overview

Property ID: HZ19936
 • Land
 • Property Type
 • 077 9387 322
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera