විශාල ඉඩමෙන් කුඩා කැබලි විකිණීමට!

 • per Perch 75,000
Minuwangoda, Gampaha District, Western Province, 11550, Sri Lanka
For Sale

විශාල ඉඩමෙන් කුඩා කැබලි විකිණීමට!

Minuwangoda, Gampaha District, Western Province, 11550, Sri Lanka
 • per Perch 75,000

Description

Land Blocks for Sale!

 • Location: මිනුවන්ගොඩ
 • සුන්දර වෙල් යායට මායිම්ව
 • පර්චස් 700 ක අති විශාල ඉඩම
 • පර්චස් 12.5 බැගින් මිලදී ගැනීමට හැක!
 • අඩි 20 පුළුල් මාර්ගය සහිතයි
 • ජලය හා විදුලිය පහසුකම්
 • පර්චස් 1 = රු. 75 000/- පමණි!

Please Call: 077 5944 444

 • Town Minuwangoda, Gampaha District, Western Province, 11550, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 11550

Details

Updated on November 28, 2020 at 9:38 pm
 • Property ID: HZ20801
 • Price: per Perch 75,000
 • Land Area: 12.5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 5944 444

Features

Overview

Property ID: HZ20801
 • Land
 • Property Type
 • 077 5944 444
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera