විකුණන ඉඩම – බූස්ස

 • per Perch 500,000
Boossa, Galle District, Southern Province, 80270, Sri Lanka
For Sale

විකුණන ඉඩම – බූස්ස

Boossa, Galle District, Southern Province, 80270, Sri Lanka
 • per Perch 500,000

Description

Land for Sale!

 • Location: ගාල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා – බූස්ස නගරයෙන්
 • අගනා භූමි ප්‍රමාණය
 • පර්චස් 35
 • පර්චස් 1 = රු. 500 000/- (සාකච්ඡා කරගත හැක)
 • සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම = රු. 17 500 000/- (ලක්ෂ 175)
 • විදුලිය හා ජලය ඇත
 • පිරිසිදු ඔප්පු
 • මෙම ප්‍රදේශයේ පර්චස් 1 ක මිල සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 6 ක් පමණ වේ

ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න: 077 2494 548

 • Town Boossa, Galle District, Southern Province, 80270, Sri Lanka
 • City, Town Galle
 • Zip/Postal Code 80270

Details

Updated on November 27, 2020 at 6:34 pm
 • Property ID: HZ20631
 • Price: per Perch 500,000
 • Land Area: 35
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2494 548

Overview

Property ID: HZ20631
 • Land
 • Property Type
 • 077 2494 548
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera