විකිණීමට ඇත! Panadura

 • Rs 5,800,000
Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

විකිණීමට ඇත! Panadura

Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Rs 5,800,000

Description

පානදුර – කුරුස හන්දියට කිමි 1 යි

අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට!

මිල රු. ලක්ෂ 58 යි

 • පර්චස් 7.3 යි
 • වර්ග අඩි 1130 යි
 • නිදන කාමර 3 යි
 • නාන කාමර 1 යි
 • මුළුතැන්ගෙය
 • සිවිලිම ගසා ඇත
 • වට තාප්පය හා ගේට්ටුව
 • නළ ජලය හා විදුලිය සහිතයි
 • නිරවුල් ඔප්පු හා අනුමත ලියකියවිලි
 • බැංකු ණය පහසුකම් ලබාගත හැකිය

අමතන්න:

076 9630 591

 • Town Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 18, 2020 at 12:18 pm
 • Property ID: HZ19458
 • Price: Rs 5,800,000
 • Bedrooms: 3
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 9630 591

Overview

Property ID: HZ19458
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 076 9630 591
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera