වැලිවේරිය හා කිරිඳිවැල අතර නව නිවස

 • Million 3.9
Kirindiwela, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

වැලිවේරිය හා කිරිඳිවැල අතර නව නිවස

Kirindiwela, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 3.9

Description

වැලිවේරිය හා කිරිඳිවැල අතර – මණ්ඩාවල 

අලුතින් ඉදිකරන ලද නිවස විකිණීමට! 

 • කාමර 2
 • අංග සම්පූර්ණ නාන කාමරය
 • කුස්සිය
 • සාලය
 • පර්චස් 11
 • දොර/ජනෙල් – තේක්ක හා බුරුත ලීයෙන් සාදා ඇත!
 • ගම්පහ – පූගොඩ බස් මාර්ගය නිවස අසල
 • පිරිසිදු ළිිං ජලය

මිල රු. ලක්ෂ 39 යි

අමතන්න: 076 8925 321/071 5229 399

 • Town Kirindiwela, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha

Details

Updated on November 20, 2020 at 1:07 pm
 • Property ID: HZ19887
 • Price: Million 3.9
 • Bedrooms: 2
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 8925 321/071 5229 399

Features

Overview

Property ID: HZ19887
 • House
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 076 8925 321/071 5229 399
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera