වැලිවේරියේ ඉඩම විකිණීමට

 • Call Seller for Price
Weliweriya, Gampaha District, Western Province, U, Sri Lanka
For Sale

වැලිවේරියේ ඉඩම විකිණීමට

Weliweriya, Gampaha District, Western Province, U, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

Land for Sale!

 • Location: වැලිවේරිය – ඇබරලූව – අරලිය ගස් හන්දිය
 • පර්චස් 5 & 1/2 – හරි හතරැස් ඉඩම
 • මනරම් වෙල් යායකට ආසන්න අලංකාර පරිසරයක පිහිටීම
 • විදුලිය හා නළ ජලය ඇත
 • වැලිවේරිය – කොළඹ බස් පාරට (514 පාරට) විනාඩි 5

Call: 070 2106 146

 • Town Weliweriya, Gampaha District, Western Province, U, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code U

Details

Updated on December 10, 2020 at 11:32 am
 • Property ID: HZ21652
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 5.5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 2106 146

Overview

Property ID: HZ21652
 • Land
 • Property Type
 • 070 2106 146
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera