වදාකඩ නිවස

 • Call Seller to know Price
Wadakada, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
For Rent

වදාකඩ නිවස

Wadakada, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • Call Seller to know Price

Description

House for Rent!

Location: වදාකඩ
නාරම්මල – පොල්ගහවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා
Km 1 – Wadakada (වදාකඩ)
Km 6 – Narammala
Km 12 – Polgahawela
Bedrooms 2 | Bathroom 1
Kitchen with Pantry
Parking available

Call: 077 6693 598

 • Town Wadakada, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala

Details

Updated on December 4, 2020 at 9:09 pm
 • Property ID: HZ21291
 • Price: Call Seller to know Price
 • Bedrooms: 2
 • Bathroom: 1
 • Garage: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Rent
 • Tel/Mobile No : : 077 6693 598

Overview

Property ID: HZ21291
 • House
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 077 6693 598
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera