වටිනා පොල් ඉඩම කුරැණැගල

 • Rs 3,800,000
Kurunagala, Kurunegala - Kandy Road, Akurana, Katugasthota, Kandy District, Central Province, 20032, Sri Lanka
For Sale

වටිනා පොල් ඉඩම කුරැණැගල

Kurunagala, Kurunegala - Kandy Road, Akurana, Katugasthota, Kandy District, Central Province, 20032, Sri Lanka
 • Rs 3,800,000

Description

වටිනා පොල් ඉඩම මුදල් හදිස්සියක් නිසා ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.
✍️ අක්කර 1 පර්චස් 4 යි
✍️ පන්නල නගරයට විනාඩි 5 යි , ගිරිඋල්ල නගරයට විනාඩි 10 යි
✍️ මීගමුව කුරැණැගල 34 බස් මාර්ගයට ආසන්නව කි.මි 1.5
✍️ කාපට් මාර්ගය
✍️ පිරිසිදු ජලය (ලිං ජලය)
✍️ එකලා විදුලිය
✍️ ඉඩම වටකර කම්බි වැට
✍️ හදිසි අවශ්යතාවක් බැවින් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත
💰මිල ලක්ෂ 38, ඉඩම පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු මිල ගනන් කතාකරගත හැක.
👉 වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න – 0776996900
 • Town Kurunagala, Kurunegala - Kandy Road, Akurana, Katugasthota, Kandy District, Central Province, 20032, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala
 • Zip/Postal Code 20032

Details

Updated on October 20, 2020 at 8:30 pm
 • Property ID: HZ18007
 • Price: Rs 3,800,000
 • Land Area: 0
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94776996900

Features

Overview

Property ID: HZ18007
 • Land
 • Property Type
 • +94776996900
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
weerasinghe7
 • weerasinghe7

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
weerasinghe7
 • weerasinghe7