වගා ඉඩම – නෙලුවෙන්

 • Million 3.2
Neluwa, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
For Sale

වගා ඉඩම – නෙලුවෙන්

Neluwa, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • Million 3.2

Description

Land for Sale!

 • Location: නෙලුව
 • තේ ඉඩම – අක්කර 2

ඊට අමතරව, 

 • කුරුඳු
 • ගම්මිරිස්
 • කුඹුරක් සහිතයි
 • වටිනා ගස් සමග නිවසක් ද ඇත
 • නිරවුල් ඔප්පු
 • මිල රු. ලක්ෂ 32

අමතන්න: 071 0709 136

 • Town Neluwa, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • City, Town Galle

Details

Updated on December 3, 2020 at 1:16 pm
 • Property ID: HZ21132
 • Price: Million 3.2
 • Land Area: 2
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 0709 136

Features

Overview

Property ID: HZ21132
 • Land
 • Property Type
 • 071 0709 136
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera