නුවරඑළිය වගාවට සුදුසු ඉඩකඩ සහ නිවසක්

 • Million 12 negotiable
නුවරඑළිය, Nuwara Eliya District, Central Province, 22000, Sri Lanka
For Sale

නුවරඑළිය වගාවට සුදුසු ඉඩකඩ සහ නිවසක්

නුවරඑළිය, Nuwara Eliya District, Central Province, 22000, Sri Lanka
 • Million 12 negotiable

Description

නුවරඑළියට 4km ,ආසන්නව
මනරම් වටපිටාවක
වගාවට සුදුසු ඉඩකඩ සහ නිවසක්
පර්චස් 55
0772855443
4 km to Nuwara Eliya, near
In a beautiful atmosphere
Space and a house suitable for farming
55 perches
0772855443
 • Town නුවරඑළිය, Nuwara Eliya District, Central Province, 22000, Sri Lanka
 • City, Town Nuwara-eliya
 • Zip/Postal Code 22000

Details

Updated on October 20, 2020 at 8:33 pm
 • Property ID: HZ18014
 • Price: Million 12 negotiable
 • Land Area: 0
 • Property Type: House, Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94772855443

Overview

Property ID: HZ18014
 • House, Land
 • Property Type
 • +94772855443
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
weerasinghe7
 • weerasinghe7

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
weerasinghe7
 • weerasinghe7