ලෝලුවාගොඩ නිවස විකිණීමට

 • Million 4.6
Meerigama, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

ලෝලුවාගොඩ නිවස විකිණීමට

Meerigama, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 4.6

Description

House for Sale!

 • Location: ගිරිඋල්ල – නිට්ටඹුව ප්‍රධාන මාර්ගය (221) ලෝලුවාගොඩ පිහිටි
 • පර්චස් 17 සමග ඇති නිවස
 • කාමර 3 කින් සමන්විතයි
 • ප්‍රධාන මාර්ගයට – මීටර් 500
 • නළ ජලය ඇත
 • අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 05
 • මිල රු. ලක්ෂ 46

විමසීම්: 077 6470 178

 • Town Meerigama, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha

Details

Updated on November 27, 2020 at 7:02 pm
 • Property ID: HZ20640
 • Price: Million 4.6
 • Bedrooms: 3
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 6470 178

Features

Overview

Property ID: HZ20640
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 077 6470 178
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera