ලියන්වල – පාදුක්ක පිහිටි ඉඩම

 • Rs 230,000
Liyanwala, Liyanwala - Kurugala - Madulawa Road, Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
For Sale

ලියන්වල – පාදුක්ක පිහිටි ඉඩම

Liyanwala, Liyanwala - Kurugala - Madulawa Road, Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • Rs 230,000

Description

Land for Sale!

 • Location: පාදුක්ක – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට හා ලියන්වල දුම්රිය ස්ථානයට මීටර් 250 ක් ආසන්නව
 • වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇත
 • ඉතාමත් ලස්සන – නිදහස් පරිසරය
 • පර්චස් 12

අමතන්න: 077 2340 446

 • Town Liyanwala, Liyanwala - Kurugala - Madulawa Road, Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • City, Town Padukka 
 • Zip/Postal Code 10500

Details

Updated on November 29, 2020 at 2:46 pm
 • Property ID: HZ20833
 • Price: Rs 230,000
 • Land Area: 12
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2340 446

Features

Overview

Property ID: HZ20833
 • Land
 • Property Type
 • 077 2340 446
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera