රිදීවිට – ගොඩකවෙල

 • Rs 950,000
Godakawela, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, 70160, Sri Lanka
For Sale

රිදීවිට – ගොඩකවෙල

Godakawela, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, 70160, Sri Lanka
 • Rs 950,000

Description

මෙම ඉඩම විකිණීමට!

 • Location: රිදීවිට – ගොඩකවෙල
 • පර්චස් 23.1
 • සම්පූර්ණ ඉඩම = රු. 950 000/- (සාකච්ඡා කරගත හැක)
 • ගොඩකවෙල නගරයට – කිමි. 4
 • රත්නපුර – ඇඹිලිපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට – කිමි. 1.5

අමතන්න: 071 755 7587

 • Town Godakawela, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, 70160, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura
 • Zip/Postal Code 70160

Details

Updated on November 27, 2020 at 11:16 am
 • Property ID: HZ20600
 • Price: Rs 950,000
 • Land Area: 23.1
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 755 7587

Overview

Property ID: HZ20600
 • Land
 • Property Type
 • 071 755 7587
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera