රාගම – අම්බලම හන්දිය

 • per Perch 200,000
Ambalama Junction, Siyambalape North, Siyambalape South, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

රාගම – අම්බලම හන්දිය

Ambalama Junction, Siyambalape North, Siyambalape South, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • per Perch 200,000

Description

රාගම – අම්බලම හන්දියේ ඉඩමක් විකිණීමට!

 • පර්චස් 15
 • සියලු පහසුකම් සහිතයි
 • ප්‍රධාන පාරේ සිට අඩි 15 පාර
 • තෙකලා විදුලිය
 • නල ජලය
 • ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මීටර් 500

පර්චස් 1 = රු. ලක්ෂ 2

මුළු වටිනාකම = රු. ලක්ෂ 30

අමතන්න:

077 8627 474 (චරිත්)

 • Town Ambalama Junction, Siyambalape North, Siyambalape South, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Ragama 

Details

Updated on November 20, 2020 at 1:17 pm
 • Property ID: HZ19890
 • Price: per Perch 200,000
 • Land Area: 15
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 8627 474

Overview

Property ID: HZ19890
 • Land
 • Property Type
 • 077 8627 474
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera