පූගොඩ නගරයට ආසන්න රබර් අක්කර 3 කට ආසන්න ඉඩමක්.

 • negotiable
Pugoda, Gampaha District, Western Province, 10730, Sri Lanka
For Sale

පූගොඩ නගරයට ආසන්න රබර් අක්කර 3 කට ආසන්න ඉඩමක්.

Pugoda, Gampaha District, Western Province, 10730, Sri Lanka
 • negotiable

Description

පූගොඩ නගරයට ආසන්න.මෑතකදී කිරි කැපීමට ගත්, රබර් අක්කර 3 කට ආසන්න ඉඩමක්. විකිනීමට ඇත.
විමසිම් – 0715797112
 • Town Pugoda, Gampaha District, Western Province, 10730, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 10730

Details

Updated on October 18, 2020 at 10:25 pm
 • Property ID: HZ17919
 • Price: negotiable
 • Land Area: 3
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94715797112

Features

Overview

Property ID: HZ17919
 • Land
 • Property Type
 • +94715797112
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
weerasinghe7
 • weerasinghe7

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
weerasinghe7
 • weerasinghe7