රත්තොට නිවසක් විකිනිමට

 • million 6.5
Rattota, Matale District, Central Province, Sri Lanka
For Sale

රත්තොට නිවසක් විකිනිමට

Rattota, Matale District, Central Province, Sri Lanka
 • million 6.5

Description

#Mataleරත්තොට නිවසක් විකිනිමට,
(රිවස්ටන් මාර්ගයට 50m දුරින්)
➡️ පර්චස් 30ක,
➡️ කාමර 06,
➡️ නාන කාමර 02,
➡️ සේවක නාන කාමර සහිත
➡️ දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිනිමට
💠 මිල රු. මිලියන 6.5
(මිල සාකච්ඡා කල හැකිය)
 • Town Rattota, Matale District, Central Province, Sri Lanka
 • City, Town Matale

Details

Updated on November 15, 2020 at 10:41 pm
 • Property ID: HZ19238
 • Price: million 6.5
 • Land Area: 0
 • Bedrooms: 6
 • Bathrooms: 2
 • Garage: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94777303051

Overview

Property ID: HZ19238
 • House
 • Property Type
 • 6
 • Bedrooms
 • 2
 • Bathrooms
 • +94777303051
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Member
 • Member

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Member
 • Member