යටදොලවත්ත නිවස විකිණීමට

 • Million 7.8
Matugama, Matugama DS Division, Kalutara District, Western Province, 12200, Sri Lanka
For Sale

යටදොලවත්ත නිවස විකිණීමට

Matugama, Matugama DS Division, Kalutara District, Western Province, 12200, Sri Lanka
 • Million 7.8

Description

House for Sale!

 • Location: මතුගම – කළුතර පාරේ – යටදොලවත්ත
 • කළුතර – මතුගම පාරට – මීටර් 150
 • දොඩම්ගොඩ අධිවේගී පිවිසුමට – මිනිත්තු 5
 • අංග සම්පූර්ණ නිවස
 • පර්චස් 32.4
 • සින්නක්කර ඔප්පු සහිත
 • මිල රු. ලක්ෂ 78

අමතන්න: 071 0501 846

 • Town Matugama, Matugama DS Division, Kalutara District, Western Province, 12200, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara
 • Zip/Postal Code 12200

Details

Updated on November 29, 2020 at 3:14 pm
 • Property ID: HZ20853
 • Price: Million 7.8
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 0501 846

Overview

Property ID: HZ20853
 • House
 • Property Type
 • 071 0501 846
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera