මැල්සිරිපුර නිවස

 • Million 2.5
Melsiripura, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

මැල්සිරිපුර නිවස

Melsiripura, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • Million 2.5

Description

House for Sale!

 • Location: මැල්සිරිපුර නගරයේ සිට කිමි. 4
 • පොල් ගස් සහිත ඉඩම – පැල ගස්
 • මසකට පොල් ගෙඩි 300 පමණ ඵලදාව
 • පර්චස් 40 – අංග සම්පූර්ණ නිවස
 • කාමර 3
 • සාලය සහ කුස්සිය
 • ටයිල් අල්ලා ඇත
 • පිරිසිදු ඔප්පු (සින්නක්කර)
 • නිවසට අඩි 15 පාර
 • වෙලකට සමීපව පිහිටා ඇත
 • විදුලිය හා ළිං ජලය
 • මිල රු. ලක්ෂ 25 (සාකච්ඡා කරගත හැක)

අමතන්න: 071 1914 713

 • Town Melsiripura, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala

Details

Updated on December 4, 2020 at 9:45 am
 • Property ID: HZ21190
 • Price: Million 2.5
 • Bedrooms: 3
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 1914 713

Features

Overview

Property ID: HZ21190
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 071 1914 713
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera