මැදගම්පිටිය මංසන්ධිය

 • Million 5
Divulapitiya, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

මැදගම්පිටිය මංසන්ධිය

Divulapitiya, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 5

Description

Land for Sale!

 • Location: ගම්පහ – දිවුලපිටිය ප්‍රධාන පාරට මායිම්ව – මැදගම්පිටිය මංසන්ධිය
 • පර්චස් 32
 • දිවුලපිටිය නගරයට – කිමි. 3
 • නයිවල නගරයට – කිමි. 5
 • කොළඹ-කුරුණෑගල (5) පාරට කිමි. 3
 • නුවර – කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයට – කිමි. 7
 • ඉඩමේ සිට කිමි. 1 දුරින් අපනයන ඇතුළු ප්‍රධාන කර්මාන්තශාලා
 • ශීඝ්‍රයෙන් දියුණුවන ආයෝජන කලාපය
 • සම්පූර්ණ මුදල = ලක්ෂ 50
 • අවශ්‍ය නම් වාර්ෂිකව 9% පොළියට සම්පත් බැංකුවේ අනුමත ලක්ෂ 25 ක බැංකු ණය

විමසීම්: 077 7107 491 

 • Town Divulapitiya, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha

Details

Updated on December 3, 2020 at 1:11 pm
 • Property ID: HZ21129
 • Price: Million 5
 • Land Area: 32
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 7107 491

Overview

Property ID: HZ21129
 • Land
 • Property Type
 • 077 7107 491
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera