මාතර – විශාල රබර් ඉඩම

 • Rs 2,000,000
Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
For Sale

මාතර – විශාල රබර් ඉඩම

Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
 • Rs 2,000,000

Description

අක්කර 150 

වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න: 071 7369 938

 • Town Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
 • City, Town Matara
 • Zip/Postal Code 81000

Details

Updated on November 22, 2020 at 11:20 am
 • Property ID: HZ20077
 • Price: Rs 2,000,000
 • Land Area: 150
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 7369 938

Overview

Property ID: HZ20077
 • Land
 • Property Type
 • 071 7369 938
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera