මාතර – දෙවිනුවර

 • per Perch 280,000
Devinuwara, Matara District, Southern Province, 81160, Sri Lanka
For Sale

මාතර – දෙවිනුවර

Devinuwara, Matara District, Southern Province, 81160, Sri Lanka
 • per Perch 280,000

Description

මාතර – දෙවිනුවර සරණපාල විද්‍යාලයට ආසන්නව

 • Cargills Food City – මීටර් 100
 • පර්චස් 22 තැනිතලා බිම විකිණීමට!
 • පර්චස් 10 කැබලි 2 ක් වශයෙන් ද ලබාගත හැක
 • අනුමැතියන් සහිතයි..
 • පර්චස් 1 = රු. 280 000/-
 • බැංකු ණය ලබාගත හැක

අමතන්න: 077 1571 533

 • Town Devinuwara, Matara District, Southern Province, 81160, Sri Lanka
 • City, Town Matara
 • Zip/Postal Code 81160

Details

Updated on November 23, 2020 at 5:10 pm
 • Property ID: HZ20235
 • Price: per Perch 280,000
 • Land Area: 22
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1571 533

Overview

Property ID: HZ20235
 • Land
 • Property Type
 • 077 1571 533
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera