මාතර – දෙණියාය නිවස

 • Call Seller for Price
Matara, Balangoda, Deniyaya, Matara District, Southern Province, 81500, Sri Lanka
For Sale

මාතර – දෙණියාය නිවස

Matara, Balangoda, Deniyaya, Matara District, Southern Province, 81500, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

House for Sale!

Location: මාතර – දෙණියාය
පර්චස් 55
මිශ්‍ර බෝග සහිත
නිදන කාමර 3
සාලය
කුස්සිය හා කෑම කාමරය

අමතන්න: 070 1447 867 

 • Town Matara, Balangoda, Deniyaya, Matara District, Southern Province, 81500, Sri Lanka
 • City, Town Matara
 • Zip/Postal Code 81500

Details

Updated on December 3, 2020 at 10:27 am
 • Property ID: HZ21096
 • Price: Call Seller for Price
 • Bedrooms: 3
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 1447 867 

Overview

Property ID: HZ21096
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 070 1447 867 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera