මහවිල ප්‍රධාන පාරට ආසන්න ඉඩම

 • Rs 335,000
Mahawila, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

මහවිල ප්‍රධාන පාරට ආසන්න ඉඩම

Mahawila, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Rs 335,000

Description

පානදුර – රත්නපුර පාරේ

මහවිල ප්‍රධාන පාරට ආසන්නව..

පර්චස් 40 ක (සම්පූර්ණ ඉඩම) ඉක්මණින් විකිණීමට! 

 • ප්‍රධාන පාරට මීටර් 300 යි
 • සින්නක්කර ඔප්පුව
 • විදුලිය
 • ළිං ජලය හා නල ජලය දෙකම!
 • Galanigama Entrance – 10 Minutes

පර්චස් 1 ක මිල = 335,000/- 

ඉඩම පරීක්ෂා කර මිළ ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක..

විමසීම්: 077 2894 433

 • Town Mahawila, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 18, 2020 at 9:44 am
 • Property ID: HZ19443
 • Price: Rs 335,000
 • Land Area: 40
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2894 433

Overview

Property ID: HZ19443
 • Land
 • Property Type
 • 077 2894 433
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera