මතුගම-හොරණ ප්‍රධාන පාර

 • Call Seller to know Price
Dodangoda, Dodangoda DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

මතුගම-හොරණ ප්‍රධාන පාර

Dodangoda, Dodangoda DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Call Seller to know Price

Description

House for Sale!

 • Location: මතුගම – හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගය (285)
 • වටිනා ඉඩම හා නිවස
 • පර්චස් 8

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 071 1288 590

 • Town Dodangoda, Dodangoda DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 29, 2020 at 2:33 pm
 • Property ID: HZ20825
 • Price: Call Seller to know Price
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 1288 590

Features

Overview

Property ID: HZ20825
 • House
 • Property Type
 • 071 1288 590
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera