බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

 • Rs 500,000
Biyagama, Western Province, 11672, Sri Lanka
For Sale

බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

Biyagama, Western Province, 11672, Sri Lanka
 • Rs 500,000

Description

බියගම නිදහස් වෙළද කලාපයට 350 මිටර් ක්  නුදුරින්
6 පර්චස්   අගනා බිම් කොටසක්
 විදුලිය,ජලය ,පුළුල් මංමාවත් වලින්  යුත්
 ස්බාවික උවදුරු වලින් තොර නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත
නිරවුල් ඔප්පු
පදිංචියට හෝ නේවාසික ඉදිකිරීම් සදහා සුදුසුවේ
දු :ක  0779529666/0768629966
 • Town Biyagama, Western Province, 11672, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 11672

Details

Updated on March 4, 2021 at 11:04 pm
 • Property ID: HZ22325
 • Price: Rs 500,000
 • Land Area: 6
 • Bedroom: 1
 • Bathroom: 1
 • Garage: 1
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 0779529666

Overview

Property ID: HZ22325
 • Land
 • Property Type
 • 1
 • Bedroom
 • 1
 • Bathroom
 • 0779529666
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Jayawardhana
 • Jayawardhana

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Jayawardhana
 • Jayawardhana