පොල් ඉඩමක් – මීගමුව

 • per Acre Million 5
Negombo, Gampaha District, Western Province, 1115, Sri Lanka
For Sale

පොල් ඉඩමක් – මීගමුව

Negombo, Gampaha District, Western Province, 1115, Sri Lanka
 • per Acre Million 5

Description

Coconut Land for Sale!

 • Location: මීගමුව – ගොඩිගමුව
 • අක්කර 11 – වටිනා පොල් ඉඩම
 • මීගමුව – කටාන හරහා මීරිගම ප්‍රධාන පාරට කිමි. 1
 • අක්කරයක් රු. ලක්ෂ 50
 • මුරයකට පොල් ගෙඩි 8000 – 9000 අතර කැඩිය හැක!
 • නිරවුල්/සින්නක්කර ඔප්පු

Call: 076 8066 396/078 8475 538

 • Town Negombo, Gampaha District, Western Province, 1115, Sri Lanka
 • City, Town Negombo
 • Zip/Postal Code 1115

Details

Updated on December 14, 2020 at 10:51 am
 • Property ID: HZ21941
 • Price: per Acre Million 5
 • Land Area: 11
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 8066 396/078 8475 538

Overview

Property ID: HZ21941
 • Land
 • Property Type
 • 076 8066 396/078 8475 538
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera