පොතුඅරාව පාර – මාලබේ

 • per Perch 1,600,000
Pothuarawa Road, 10th Mile Post Malabe, Malabe, Colombo District, Western Province, 10115, Sri Lanka
For Sale

පොතුඅරාව පාර – මාලබේ

Pothuarawa Road, 10th Mile Post Malabe, Malabe, Colombo District, Western Province, 10115, Sri Lanka
 • per Perch 1,600,000

Description

මාලබේ – පොතුඅරාව පාරේ

පර්චස් 15 ක ඉඩම විකිණීමට! 

 • පර්චස් 1 = රු. ලක්ෂ 16 (අඩු කරගත හැක)
 • අඩි 20 පාර

අමතන්න: 072 0934 933 

 • Town Pothuarawa Road, 10th Mile Post Malabe, Malabe, Colombo District, Western Province, 10115, Sri Lanka
 • City, Town Malabe
 • Zip/Postal Code 10115

Details

Updated on November 21, 2020 at 9:56 pm
 • Property ID: HZ20039
 • Price: per Perch 1,600,000
 • Land Area: 15
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 072 0934 933 

Overview

Property ID: HZ20039
 • Land
 • Property Type
 • 072 0934 933 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera