පුත්තලම පාර – හෙට්ටිගෙදර

 • Call Seller for Price
Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

පුත්තලම පාර – හෙට්ටිගෙදර

Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

මෙම ඉඩම ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත!

ස්ථානය: පුත්තලම පාර, හෙට්ටිගෙදර හන්දය

 • කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 10
 • හෙට්ටිදෙගර හන්දෙියේ සිට කිමි. 1.5
 • පර්චස් 15
 • නිරවුල් ඔප්පු
 • තාර දැමූ මාර්ග
 • නළ ජලය
 • විදුලිය
 • පාසැල් පහසුකම්

ඉඩම නීරීක්ෂණය කර බැලීමෙන් අනතුරුව මිළ ගණන් තීරණය කළ හැක! 

අමතන්න: 070 6688 181

 • Town Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala

Details

Updated on November 26, 2020 at 9:22 am
 • Property ID: HZ20468
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 15
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 6688 181

Overview

Property ID: HZ20468
 • Land
 • Property Type
 • 070 6688 181
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera