පානදුර – වෑකඩින් කුඩා නිවසක් සමග

 • Call Seller for Price
Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

පානදුර – වෑකඩින් කුඩා නිවසක් සමග

Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

පානදුර – වෑකඩ 

කුඩා නිවසක් සමග 

පර්චස් 19.5 ඉඩම විකිණීමට!

 • කාමර 1
 • නාන කාමර 1
 • හොරණ පාරට – විනාඩි 5
 • පානදුර නගරයට – කිමි. 2
 • ප්‍රසිද්ධ ජාතික පාසැල්වලට කිමි. 2 දුර
 • සුපිරි වෙළඳසැල්

මුදල් හදිසියක් නිසා විකිණීමට! 

මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක..

විමසන්න: 077 7110 631

 • Town Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 22, 2020 at 11:26 am
 • Property ID: HZ20080
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 19.5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 7110 631

Overview

Property ID: HZ20080
 • Land
 • Property Type
 • 077 7110 631
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera