පානදුර – වලපල ඉඩම හා නිවස!

 • Call Seller for Price
Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

පානදුර – වලපල ඉඩම හා නිවස!

Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

පානදුර – වලපල පිහිටි

පර්චස් 8 ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට!

 • කාමර 3
 • නාන කාමර 1
 • සාලය
 • මුළුතැන්ගෙය
 • පානදුර නගරයට – කිමි. 2

අමතන්න: 070 5989 275

 • Town Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 23, 2020 at 6:21 pm
 • Property ID: HZ20276
 • Price: Call Seller for Price
 • Bedrooms: 3
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 5989 275

Overview

Property ID: HZ20276
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 070 5989 275
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera