පානදුර – නල්ලරුව

 • Rs 5,500,000
Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

පානදුර – නල්ලරුව

Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Rs 5,500,000

Description

පානදුර – නල්ලරුව ගාලු පාර ආසන්නයේ

පර්චස් 7 නිවස විකිණීමට!

 • පානදුර නගරයට – විනාඩි 10
 • කාමර 3
 • නාන කාමරය
 • සාලය
 • මුළුතැන්ගෙය හා කෑම කාමරය
 • මිල රු. ලක්ෂ 55 (මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක)

Contact for more details: 076 1261 884

 • Town Panadura, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 23, 2020 at 6:10 pm
 • Property ID: HZ20265
 • Price: Rs 5,500,000
 • Bedrooms: 3
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 1261 884

Overview

Property ID: HZ20265
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 076 1261 884
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera