පානදුර – කුරුස හන්දිය

 • per Perch 250,000
Kurusa Handiya, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

පානදුර – කුරුස හන්දිය

Kurusa Handiya, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • per Perch 250,000

Description

Land for Sale!

 • Location: නිවුඩාව – කුරුස හන්දියට ආසන්නව
 • පානදුර – අරුක්ගොඩ මාර්ගයේ – හිරණ පාර
 • කුරුස හන්දියට කිමි. 3
 • පානදුර නගරයට කිමි. 7
 • පර්චස් 10 බැගින් – බිම් කැබලි 8 විකිණීමට!
 • පර්චස් 1 = රු. 250 000/- (ඉඩම බලා මිල සාකච්ඡා කර හැක)
 • ජලය හා විදුලිය ඇත
 • බැංකු ණය ලබාගත හැක

Call: 077 1290 090

 • Town Kurusa Handiya, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on December 9, 2020 at 2:32 pm
 • Property ID: HZ21484
 • Price: per Perch 250,000
 • Land Area: 10
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1290 090

Overview

Property ID: HZ21484
 • Land
 • Property Type
 • 077 1290 090
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera