පාදුක්ක – ගලගෙදර

 • Million 11
Padukka, Galagedara - Padukka Road, Waulkele, Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
For Sale

පාදුක්ක – ගලගෙදර

Padukka, Galagedara - Padukka Road, Waulkele, Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • Million 11

Description

House for Sale!

 • Location: පාදුක්ක – ගලගෙදර
 • Highlevel පාරට මීටර් 150
 • පර්චස් 15.5 – නිස්කලංක නිදහස් පරිසරය
 • Veranda 02
 • Living Room (Fully tiled)
 • Bedrooms 3  | Bathroom 1
 • Kitchen
 • Slab එක දමා ඇත
 • පහත මහළේ 95% සම්පූර්ණ කර ඇත
 • මිල රු. ලක්ෂ 110 (Million 11)
 • Negotiable / සාකච්ඡා කරගත හැක

Call: 077 1959 190

 • Town Padukka, Galagedara - Padukka Road, Waulkele, Padukka, Colombo District, Western Province, 10500, Sri Lanka
 • City, Town Padukka 
 • Zip/Postal Code 10500

Details

Updated on December 9, 2020 at 6:00 pm
 • Property ID: HZ21557
 • Price: Million 11
 • Bedrooms: 3
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1959 190

Overview

Property ID: HZ21557
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 077 1959 190
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera