නිවසක් සහිත පර්චස් 20 ක ඉඩම

 • Rs 1,700,000
Warakapola, Kegalle District, Sabaragamuwa Province, 71600, Sri Lanka
For Sale

නිවසක් සහිත පර්චස් 20 ක ඉඩම

Warakapola, Kegalle District, Sabaragamuwa Province, 71600, Sri Lanka
 • Rs 1,700,000

Description

වරකාපොල නගරය ආසන්නයෙන් අඩක් නිම කරන ලද නිවසක් සහිත පර්චස් 20 ක ඉඩම මුදල් හදිසියකට ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ…
වරකාපොල නගරයට 5 km යි. වරකාපොල කරවනැල්ල මාර්ගයේ මාදෙනිය පුදේශයේ නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත.
(මුදුන් බිත්ති මට්ටමට නිවසේ වැඩ අවසන් කර ඇත, ඉඩම පහතින් කුඩා ඇල මාර්ගයක් පිහිටා ඇත)
සින්නකර ඔප්පු සහිතයි
මිල – රු: ලක්ෂ 17 යි….
මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක
අමතන්න – 0701100395,0772579135
 • Town Warakapola, Kegalle District, Sabaragamuwa Province, 71600, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 71600

Details

Updated on October 20, 2020 at 8:34 pm
 • Property ID: HZ17981
 • Price: Rs 1,700,000
 • Land Area: 20
 • Property Type: House, Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94701100395 / +94772579135

Overview

Property ID: HZ17981
 • House, Land
 • Property Type
 • +94701100395 / +94772579135
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
weerasinghe7
 • weerasinghe7

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
weerasinghe7
 • weerasinghe7