නිදන කාමර 3ක නවීන නිවසක් විකිණීමට – Homagama

 • Rs 9,800,000
Homagama, Colombo District, Western Province, 2004, Sri Lanka
For Sale

නිදන කාමර 3ක නවීන නිවසක් විකිණීමට – Homagama

Homagama, Colombo District, Western Province, 2004, Sri Lanka
 • Rs 9,800,000

Description

නිදන කාමර 3ක නවීන නිවසක් විකිණීමට – Homagama, kiriwattuduwa, thalagala

හෝමාගම නගරයට ආසන්නයෙන් කිරිවත්තුඩුව පර් 12 ක ඉදිවුණු නිදන කාමර 3ක් සහ නාන කාමර 1ක නවීන නිවස විකිණීමට. මෙම නිවස ඉතාමත් ඉහල අමුද්‍රව්‍ය යොදා නිමවා ඇති අතර කිරිවත්තුඩුව හෝමාගම ප්‍රධාන බස් පාරට ඇවිදින දුරින් පිහිටා ඇත.

ඉතාමත් සාමකාමී වටපිටවකින් සමන්විත වන මෙම නිවස අඩි 12 පාරකට මුහුණලා ඇත. ඉතාමත් පිරිසිදුවට සහ පිළිවෙලට ඇති මෙම නිවස මිලදී ගත් සැනෙන් පදිංචිය සදහා සුදුසුයි.

නිවසේ සිට බස් පාරට ඇවිදින දුර |
තලගල හංදියට මී. 800 යි
මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයට කි.මී 5 යි
දියගම පිහිටි මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය තාක්ෂණය පීඨයට කි.මී 4 යි
හෝමාගම නගරයට කි.මි 6 යි.
හොරණ නගරයට කි.මී 12 යි.

නිවස හෝමාගම සහ කොට්ටාව නගර වලට ඉතාමත් ආසන්නයෙන් සහ කොළඹට ඉක්මනින් ලගා විය හැකි ස්ථානයක නිවසක් සොයන කෙනෙක්ට මෙය තාමත් යෝගයයි.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න –

ලක්ෂ 98 යි

පර් 12යි
වර්ග අඩි 1400යි

අඩි 12 පිවිසුම් මාර්ගය

නිදන කාමර 3යි
නාන කාමර 1යි
විශාල සාලය සහ කෑම කාමරය
පැන්ට්‍රි කබඩ් සහිත

නිරවුල් ඔප්පුව
විදුලිය, ජල නල සැපයුම
අලංකාර ගෙවත්ත

 • Town Homagama, Colombo District, Western Province, 2004, Sri Lanka
 • City, Town Homagama

Details

Updated on March 5, 2022 at 11:22 am
 • Property ID: HZ22461
 • Price: Rs 9,800,000
 • Land Area: 0
 • Bedrooms: 3
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 0704957884

Overview

Property ID: HZ22461
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 0704957884
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Ramani
 • Ramani

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Ramani
 • Ramani